020 694 6327eko@ekodis.nl Open: maandag t/m vrijdag 8:00-19:00 uur | zaterdag 8:00-18:00 | zondag 10:00-18:00 uur

Keurmerken

Wat zijn Keurmerken?

Biologische voeding kan diverse keurmerken bevatten. Aan deze keurmerken zijn strenge regels verbonden omtrent de omgang met het milieu, de natuur en het dierenwelzijn. Het woord ‘biologisch’ is wettelijk beschermd. De eisen zijn erop gericht zo natuurlijk mogelijke voeding te produceren. Ook de woorden bio, eco en organic kunnen vermeld worden op een product en voldoen aan de eisen voor biologisch. De Ekodis heeft producten met o.a. de volgende keurmerken:

Europees Bio-keurmerk; Sinds 2012 is er een nieuw Europees biologisch keurmerk. Deze vervangt de verschillende nationale keurmerken die voor die tijd op de producten stonden. Met het nieuwe uniforme keurmerk is het in een oogopslag duidelijk of iets biologisch is.

EKO keurmerk (NL); wordt bewaakt door stichting SKAL en certificeert Nederlandse biologische producten en bedrijven.

Demeter; is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouwbedrijven. Dit keurmerk garandeert dat een boer verder gaat dan de Europese wetgeving voor biologische landbouw. De boer maakt keuzes op basis van antroposofische principes.

Organic Soil Association (UK); is de Britse vereniging die staat voor een gezonde, humane en duurzame voeding, landbouw en het landgebruik.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.