020 694 6327eko@ekodis.nl Open: maandag t/m vrijdag 8:00-19:00 uur | zaterdag 8:00-18:00 | zondag 10:00-18:00 uur

Wat is biologisch?

Wat is biologisch?

Biologisch eten heeft te maken met de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd. Door dit proces ontstaat er gezonde en lekkere voeding waarin er respect is voor de natuur, zonder gebruik van chemische en synthetische bestrijdingsmiddelen of kunstmest.
Biologische veehouders houden zo veel mogelijk rekening met het natuurlijke gedrag van dieren. Waarin rust en ruimte om op te groeien belangrijk is. Het preventief toedienen van medicijnen of groeihormonen is verboden. Alleen als een dier ziek is, krijgt het medicijnen. En dat gebeurt niet vaak, want biologische dieren zijn door hun gezonde manier van leven en eten veel minder vatbaar voor ziekten.
Biologische landbouwers moeten doordat zij geen kunstmest mogen gebruiken op andere manieren hun akkers vruchtbaar houden. Daarbij is kennis van de bodem erg belangrijk omdat daar de kracht van de plant uiteindelijk van afhankelijk is. Op de juiste manier een evenwichtig in de bodem krijgen en houden is van groot belang. Hierbij spelen vruchtwisseling en natuurlijke bemesting een belangrijke rol.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.